Statistika 2024. godina

Kretanje predmeta
Tromjesečje Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I 5306 2749 2941 5245
II
III
IV
Kretanje kadrova
Tromjesečje Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
I 22 2 24 24
II
III
IV
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I 106,98 162
II
III
IV