Kontakti

Kontaki Općinskog suda u Virovitici telefon fax
Centrala +385 33 840 900 +385 33 840 999
Centrala Prekršajnog odjela +385 33 725 284 + 385 33 800 289
Centrala Stalne službe u Slatini +385 33 400 520 +385 33 555 493
Sudska uprava +385 33 840 902 +385 33 840 930
Odjeljak financijsko materijalno poslovanja +385 33 722 784
Prijam podnesaka / otprema pošte +385 33 840 900
Ovršni upisnik (Ovr, Ovr-eu) +385 33 840 919
Izvanparnični upisnik (Povrv, Ovrv, OV, Sp) +385 33 840 919
Izvanparnični upisnik (R1, R1 Ob, R1-eu, R2, Pom, Pom-eu, Pl) +385 33 840 905
Parnični upisnik (P, P Ob, Pn, Psp, Pr, Ps, P-eu, Pl, Mir) +385 33 840 920
Ostavinski upisnik (O), pohrana oporuka (Pi) +385 33 840 921
Kazneni upisnik +385 33 840 921
Izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju +385 33 840 921
Upraviteljica sudske pisarnice +385 33 840 905
Voditeljica građanske pisarnice +385 33 840 905
Voditeljica kaznene pisarnice +385 33 840 921
Sudski ovršitelj +385 33 840 900
Zemljišno knjižni odjel Virovitica +385 33 840 922
Voditeljica zemljišne knjige +385 33 840 906
Zemljišno knjižni odjel Pitomača +385 33 783 343
Zemljišno knjižni odjel Slatina +385 33 400 532
Zemljišno knjižni odjel Orahovica +385 33 673 224