Sudske pisarnice

Sudska pisarnica Kaznenog odjela
Sunčica Solić

kontakt telefon: 033/840-921

Sudska pisarnica Prekršajnog odjela
Jadranka Kusturić, voditeljica
kontakt telefon: 033/725-534

Sudska pisarnica Građanskog odjela
Irena Poljak, voditeljica
kontakt telefon: 033/840-905

Upraviteljica sudske pisarnice
Draženka Stanić, upraviteljica
kontakt telefon: 033/840-905

Upraviteljica pisarnice sudske uprave
Ljiljana Drvenkar, upraviteljica
kontakt telefon: 033/840-902

Sudska pisarnica Stalne službe u Slatini
Ljiljana Bernatović-Mikić, voditeljica
kontakt telefon: 033/400-535, email: ossl.pisarnica@ossl.pravosudje.hr