P R I O P Ć E NJ E    Z A   J A V N O S T U vezi niza novinskih napisa u Jutarnjem listu od 1. ožujka 2018. kao i raznih interpretacija te prenošenja tih interpretacija vezano uz zemljišnoknjižne predmete ovog suda, a u cilju točnog informiranja javnosti dajemo sljedeće priopćenje:
14.10.2019.
Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 22. rujna 2018. obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
14.10.2019.
Povodom izvještaja NOVE TV d.d. o prosvjedu Udruge Veronika Vere, u zaštiti dostojanstva sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, isti se ovim putem obraća PRIOPĆENJEM  ZA  JAVNOST
14.10.2019.