Priopćenja i obavijesti

Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Vurnovec (Nenadić) možete preuzeti na linku:
13.05.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Rezultate rada Općinskog suda u Sesvetama možete preuzeti na linku:
12.04.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Šašinovec možete preuzeti na linku:
28.03.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče možete preuzeti na linku:
11.01.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o određivanju zamjenika službenika za informiranje možete preuzeti na linku:
09.01.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Vurnovec možete preuzeti na linku:
28.11.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama: a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
26.10.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za obnovu zemljišne knjige za dio katastarske općine Sesvete Novo (Zona XI) možete preuzeti na linku:
25.10.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu zemljišne knjige k.o. Vurnovec možete preuzeti na linku:
08.09.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za k.o. Zelina Nova možete preuzeti na linku:
01.08.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Sukladno čl. 144 Zakona o proračunu (NN144/21) možete preuzeti excel tablicu izmjene proračuna OS u Sesvetama na linku dolje:
05.07.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas i Odluku od 20. travnja 2023. broj Su-31/2023 možete preuzeti na linku:
20.04.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Poziv zaposlenicima Općinskog suda u Sesvetama za davanje prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika možete preuzeti na linku:
29.03.2023.
Općinski sud u Sesvetama
  Javni natječaj za davanje u zakup i podzakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata možete preuzeti na linku:
16.03.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o imenovanju kandidacijskog odbora možete preuzeti na linku:
22.07.2022.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za obnovu zemljišne knjige za katastarsku općinu Sesvete Novo (Zona II, Zona IX i Zona IXA) možete preuzeti na linku:
10.03.2022.
Općinski sud u Sesvetama
                                 Obavijest od 2. kolovoza 2021.  Stalna služba Dugo Selo nalazi na novoj lokaciji u Dugom Selu, Ulica biskupa Augustina Kažotića 13.
19.08.2021.
Općinski sud u Sesvetama
O B A V I J E S T    
23.07.2021.
Općinski sud u Sesvetama
                                                                                                                    Obavijest
09.07.2021.
Općinski sud u Sesvetama
Poštovani,
24.06.2021.
Općinski sud u Sesvetama
Priopćenje o lokalnim izborima 2021. možete pogledati na linku: Lokalni izbori 2021.
16.04.2021.
Općinski sud u Sesvetama
Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane
20.01.2021.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 i organizacije rada Općinskog suda u Sesvetama za vrijeme trajanje epidemije možete preuzeti na linku:
04.11.2020.
Općinski sud u Sesvetama
Obavijest o početku rada na novoj lokaciji možete preuzeti na linku:
22.10.2020.
Općinski sud u Sesvetama
Obavijest o novoj lokaciji možete preuzeti na linku:
20.10.2020.
Općinski sud u Sesvetama
Obavijest o preseljenju sjedišta suda na novu lokaciju možete preuzeti na link-u:
16.10.2020.
Općinski sud u Sesvetama
24.09.2020.
Općinski sud u Sesvetama
Zgrada suda u Sesvetama

Nadležnost:
- rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
- rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
- rješava kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
- rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
- odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
- obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
- obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove određene zakonom.

Općinski sud u Sesvetama nadležan je za građanske i prekršajne predmete za područje općina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Rugvica, područje gradova Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec, te područje gradske četvrti Grada Zagreba – Sesvete.