Javni bilježnici

Popis javnih bilježnika na teritoriju u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu (abecednim redom)

Popis javnih bilježnika na teritoriju u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu poredanih abecednim redom prema početnom slovu prezimena:

Baković Marija, Milivoja Matošeca 3                                    

Burec Mladen, Trg Stjepana Konzula 1                             

Bošnjak Darja, ul. Ivana Lučića 2 a                             

Blaić Hebrang Gorana, Poljička 13

Birkić Šarić Ivanka, Trg Mažuranića 13

Čavajda Zorka, Radnička c. 48                                            

Čaklović Ljubica, Ilica 253                                                      

Dolinar Nenad, Varšavska 4                                                           

Dujmović Iva, Jurišićeva 21                                                         

Džankić Pero, Ulica grada Vukovara 269 g                                

Despot Zorka, Lastovska 12                                                      

Draškić Lada, Frana Petrića 1                                                 

Dabelić Marina, Ulica grada Vukovara 284                             

Gajski Mindoljević Nadija, ul. Mandrovićeva 17                             

Grladinović Dubravka, Draškovićeva 13                                         

Glibota Marija  v.d., Strojarska 20                                                            

Galović Stanislava, Miroslava Milića 4                                                        

Galić Radojka, Čikoševa 3                                                             

Gec Ljerka, Dankovečka 3

Horvat Pernar Željka, Savska 9                                                      

Herceg Ivana, Jurišićeva 1                                          

Hukelj Kristian, Marazovićeva 6                                                         

Jurić Ivan  v.d., Savska 56                                                                 

Jakić Branko, Zelinska 3                                                               

Jelavić Zoran, Hrvatskog proljeća 40                                            

Ježek Mladen, Šoštarićeva 10                                                         

Juroš Alen, Dankovečka 8                                                            

Jukić Nevenka, Koranska 1 c                                                         

Knego-Rogina Jadranka, Argentinska 4                                          

Kutija-Kušpilić Renata, Maksimirska 3                                            

Kelečić Vesna, Zagrebačka avenija 104 c                                        

Lisonek Ilinka, Trg Hrvatskih velikana 4                                          

Lovrić Biserka, Grižanska 6       

Macanić Ivana, Vlaška 124                                                      

Marčinko Vladimir, Palmotićeva 43 a                                              

Markioli Marina, ul. Nehajska 9                                              

Martinović Igor, Petrinjska 14                                                            

Matko-Ruždjak Jožica, Kneza Višeslava 2                                          

Matoš Mladen, Ilica 297                                                                       

Miletić Božo, Tuškanova 39                                     

Matijević Tomislav, Vukovićeva 11                                                     

Parlov Ivan, Ozaljska 21                                                                     

Popov Lucija, Iblerov trg 2                                                                  

Pučar Vesna, Miramarska 24                                                                

Picukarić Željka, ul. Račkog 12                                                       

Pandža Sanda, Kačićeva 9

Ranogajec Domagoj, Heinzelova 40                                                        

Rotim Jozo, Trg. J.F. Kennedya  6 b                                              

Sudar Tihana, Frankopanska 2 a                                                            

Serda Pavlović Suzana, Maksimirska 38                                                

Svedrec Boža, Ul. gr. Mainza 24

Šaškor Stjepan, Petrinjska 4                                                                    

Škrinjar Kos Senija, Vlaška 103                                                  

Šarčević Vladimir, Tratinska 79                                                           

Štefčić Jasna, Zajčeva 1                                                                          

Škurjanec Anita, Gajeva 2

Tadić Nikola, Prilaz Gjure Deželića 61                                                  

Trkman Pajić Mirjana, Škrlčeva 39                                                       

Valić Katica, Trg N.Š. Zrinskog 17                                                        

Vodopija Čengić Ljiljana, Rudeška c. 173                                            

Zorić Jasna, Dugoselska 12                                                                 

Zajec Vlasta, Trg. kralja Tomislava 4                                                

Žitko Jasna, Amruševa 7                                                                      

Žabek Tomislav, Draškovićeva 8