Parnični odjel

 • Predsjednica Parničnog odjela mr.sc. Biserka Pavković Fućak
 • Zamjenica predsjednice Parničnog odjela Carmen Topalušić
   
 • Voditeljica Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse i sudske knjižnice Vanesa Brizić Bahun

 

 • Voditelj grupe za postupovno pravo Marija Šipek
 • Voditeljica grupe za stvarno pravo dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
 • Voditeljica grupe za obvezno pravo Jesenka Jurić Šojat
 • Voditeljica grupe za nasljedno pravo Snježana Lukša
 • Voditeljica grupe u sporovima za naknadu štete Vlatka Paškvalin Bošković
 • Voditeljica grupe za medijske sporove Vanesa Brizić Bahun
 • Voditeljica grupe za stambene i srodne sporove Andrijana Markić Jurišić
 • Voditeljica grupe za stare predmete Helena Frigo Bomeštar
   
 • Suci/sutkinje Parničnog odjela

Lucija Arelić
Zrinka Berečki
Brankica Bobšić

Ivan Borković
Nevenka Božinović Čupin
Vanesa Brizić Bahun
Ivanka Brletić
Blaženka Butigan Matić
Saša Bušić
Tihana Cišper

Jasmina Crnić
Krešimir Koketi
Laura Crnić Klapšić
Davorka Ćurko Nasić
Ana Ćurković Dražić

Marko Duk
Goran Felja
Helena Frigo Bomeštar
Ivana Galić
Marijan Glavaš
Goran Goluža
Andrea Grahovac
Ines Gutzmirtl Špehar
Vesna Horvat
Natalija Horvatić
Tanja Hučera
Romana Hukelj
Marko Ivrlač
Snježana Karlušić
Mario Klarić
Sanja Krovinović
Vedrana Kufrin
Andrea Krstanović Čada

Petra Kušević Fraculj
Jadranka Liović Merkaš
Sanja Lovrić
Ana Lovrinov
Gordana Lozančić
Snježana Lukša
Dijana Mađerčić
Ivana Marangunić
Andrijana Markić Jurišić
Ivana Markotić
Ivan Matančević
dr.sc. Ljiljana Matuško Antonić
Ela Mišura Stopfer
Vlatka Paškvalin Bošković
Boška Pavičić
mr.sc. Biserka Pavković Fućak
Vanesa Peruzović Čuić
Ivana Požar
Nikola Raguz
Ana Santini Gazilj
Silvija Sunčana Stubičar
Irena Šafar
Nives Šimunović

Marija Šipek
Tajana Škafar
Jesenka Jurić Šojat
Ana Štimac
Carmen Topalušić
Vlatka Toplak
Violeta Veselić
Sanja Vodopija
Dijana Vragović
Hrvoje Vučić
Petar Zaradić
Gorana Žurić Juretić
  

 • Viši sudski savjetnici/savjetnice  - specijalisti Parničnog odjela 

Verica Brebrić Ćosić
Ana Ćosić
Lidija Đogaš Batovanja
Vildana Jarak
Dubravka Romac

Mario Samardžić
 

 • Viši sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela 

Hrvoje Domić
Daniela Kralj Poličić
Tea Majsan
Atina Matanov

Jelena Ostović
Božidar Romac
Kristina Štruglin
Vesna Volar

 

 • Sudski savjetnici/savjetnice Parničnog odjela 

Ivana Gambiraža Primorac
Toni Kapelina

Anja Podhraški
Stanka Ružević