Plaćanje sudskih pristojbi


Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:


DRŽAVNI PRORAČUN RH
HR1210010051863000160

Model: HR64,
Poziv na broj odobrenja: 5045-42910-INTERNI_BROJ

 

 

NAPOMENA - poziv na broj:

1. Poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-42910), a u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta. Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno povezala uz pojedini predmet, u nastavku poziva na broj, a iza oznake pristojbi i RKP-a, potrebno je ispuniti oznaku i broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem: Z-43432/2010

1. prepisuje se šifra oznake predmeta iz tablice u nastavku (418 je šifra za Z)
2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta bez razmaka (43432)
3. u nastavku je potrebno upisati samo zadnje dvije znamenke godine (10)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

5045-42910-4184343210

2. Ukoliko se pristojba plaća za tužbu/prijedlog koji se sudu dostavlja putem pošte poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-42910), a u nastavku se upisuje OIB stranke (npr. 12345678910) . Uz tužbu/prijedlog sudu je obavezno dostaviti i dokaz o izvršenoj uplati (npr. preslika uplatnice, ispis potvrde o plaćanju). 

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

5045-42910-12345678910

Šifarnik oznaka:
OZNAKA SPISA ŠIFRA OZNAKA SPISA ŠIFRA
P 213 PN 221
PP 230 PR 248
PS 256 P2 264
P3 272 PMV 280
PU 299 SU 469
P2O 442 POVRV 400
OVR 116 OVRPL 140
OVRS 124 OVRVS 1139
OVRVZ 132 OVRVT 1147
OVRVP 1155 OVRV 159
OVRVD 1163 OVRVMJ 167
OVRVR 1082 OVRVG 2054
OVRJ 647 OVRVRT 6718
O 183 POM 1112
R1 191 Z 418
R2 1104 ZS 426
R1O 493 PLMJ 396
Psp 5665 PL 1120
R1-eu 9300 R1Ob 9903
POM-eu 7447 P Ob 5150
Uplate sudskih pristojbi iz inozemstva

Sudske pristojbe se mogu uplatiti iz inozemstva na multivalutni račun Državnog proračuna otvoren u HNB i to u sljedećim valutama: EUR, USD, NOK, SEK, CHF, GBP, DKK, CAD i JPY.

Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana, Zagreb

SWIFT CODE: NBHRHR2X
Korisnik: Državni proračun - Ministarstvo financija RH
Broj računa: 1863000160
IBAN CODE: HR12 10010051863000160

Za model se također obavezno upisuje broj 63 (HR63), a poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-42910) te u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta.

Model i poziv na broj koji se navode u predmetnom sudskom rješenju potrebno je prilikom uplate iz inozemstva navesti u platnom nalogu kao referencu plaćanja ("remittance info" ili "remarks").

Za sredstva uplaćena u ino valuti, sa odgovarajućim modelom i pozivom na broj, Hrvatska narodna banka izvršit će konverziju u EUR po svom kupovnom tečaju koji utvrđuje za svaki radni dan i objavljuje na svojoj web stranici.