Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava

  • Predsjednica Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava  Ana Lovrinov
  • Zamjenica predsjednice Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava  Janja Marijan Žabek

 

  • Suci/sutkinje Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava 

Zrinka Berečki
Romana Hukelj
Tijana Kokić
Ana Lovrinov
mr.sc. Biserka Pavković Fućak
Valentina Vedrina Parlov
Petar Zaradić

 

  • Viši sudski savjetnici Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava 

Marija Lovrić
Martina Mišković