Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel

  • Ured predsjednice odjela

Tel: +385 1 6126-650 , 651

 

ovrsni.odjel_2@oszg.pravosudje.hr

 

  • Zamjenik predsjednice ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela

Tel: +385 1 6126 481

 

  • Ovršne i izvanparnične pisarnice

Ovr, Ovr Ob, Ovr-eu, Ovrj, Ovrpl, Ovrs, Pu Ovr - pisarnica
Tel: +385 1 6126 653, 654, 689

Ovrv i Pu Ovr - pisarnica
Tel: +385 1 6126 655

Ovrvmj i Ovrv - pisarnica (stare godine - do 2009. godine)
Tel: +385 1 6126 540

Ovrvd - pisarnica - Vodoopskrba i odvodnja 
Tel: +385 1 6126 541

Ovrvz - pisarnica - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
Tel: +385 1 6126 541

Ovrvp i Ovrvr - pisarnica
Tel: +385 1 6126 541

Ovrvrt - pisarnica - Hrvatska radio televizija
Tel: +385 1 6126 542

Ovrvg - pisarnica - Gradska plinara
Tel: +385 1 6126 541

Ovrvt - pisarnica - HEP - Toplinarstvo
Tel: +385 1 6126 542

Ovrvs - pisarnica - Čistoća
Tel: +385 1 6126 477

O -  pisarnica
Tel: +385 1 6126 624

R1, R1-eu,R2, Pom i Sp - pisarnica
Tel: +385 1 6126 656, 436

Sp pisarnica  (za predmete jednostavni stečaj potrošača)
Tel: +385 1 6126 515

Sudski ovršitelji
Tel: +385 1 6126 693

IZDAVANJE KOPIJA RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU

Obavještavaju se stranke da se zatražene kopije rješenja o nasljeđivanju strankama ne šalju poštom već stranke primjerak rješenja mogu preuzeti u O pisarnici (soba 326, III. kat), nakon što podmire troškove kopiranja i sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn (u biljezima) za vađenje spisa iz arhive.