Zemljišne knjige i informacije o radu Zemljišnoknjižnog odjela

Podaci zemljišne knjige i katastra nalaze se na jednom mjestu, portalu Uređena zemlja.

Pristup portalu dostupan je ovdje

Pristup portalu putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani dostupan je ovdje

Podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige

Prijedlog za upis u zemljišne knjige te svi podnesci zemljišnoknjižnom sudu podnose se isključivo elektronički, putem javnih bilježnika ili odvjetnika.
Javni bilježnik nakon sastavljanja javnobilježničkog akta, solemnizacije ili ovjere potpisa na ispravi, koja je temelj za upis u zemljišnu knjigu, obvezan je podnijeti prijedlog za upis u zemljišnu knjigu.
Prijedlog za upis u zemljišne knjige javni bilježnik neće podnijeti ako se stranka tome izričito protivi.
Zemljišnoknjižni podnesak koji nije podnesen elektronički putem Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS-a) odbacit će se.
Javni bilježnik odnosno odvjetnik putem kojeg je podnesen prijedlog nije punomoćnik stranke, osim ako ne ispunjava uvjete za punomoćnika sukladno posebnim propisima.
Javni bilježnik putem kojeg stranka podnosi prijedlog za upis ne može odbiti podnošenje prijedloga za upis.
Prijedlog za upis podnesen elektroničkim putem smatra se da je zemljišnoknjižnom sudu stigao kada je evidentiran na poslužitelju primatelja na kojem se evidentira dan, mjesec, godina, sat i minuta prispijeća prijedloga.
Pretraga javnih bilježnika
Pretraga odvjetnika

Zemljišnoknjižni izvadak

Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list, gruntovni izvadak) dokaz je o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu.
Izvaci iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka

Zemljišnoknjižni izvadak koji ima snagu javne isprave, može se ishoditi na sljedeće načine:

 • u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu općinskih sudova, neovisno o tome gdje se nalazi nekretnina
  Napomene: Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka ne naplaćuje se pristojba.
  Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka iz nadležnosti drugog suda potrebno je dostaviti podatak o nekretnini (broj uloška, etaže, broj čestice te naziv katastarske općine).
  Ne postoji mogućnost izdavanja zajedničkog izvatka za zgradu.
  Pravo na pristup i pretraživanje podataka zemljišne knjige po nazivu/imenu nositelja knjižnih prava ili osobnom identifikacijskom broju, sud će dopustiti osobi koja učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa.
 •  elektronički, putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani
 • kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Zemljišnoknjižni izvadak koji nema snagu javne isprave (neslužbeni izvadak) može ishoditi svatko putem sljedeće poveznice

Uvid u stanje zemljišnoknjižnog predmeta

Pregled stanja zemljišnoknjižnog predmeta možete izvršiti ovdje

Uvid u spise i zbirke isprava na Zemljišnoknjižnom odjelu

Uvid u spis na Zemljišnoknjižnom odjelu ovoga suda imaju pravo izvršiti:

 • stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zastupnici
 • osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa, po pribavljenoj dozvoli suca ili službenika kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen.

Uvid u spise i zbirke isprava vrši se na šalteru B ovog odjela na adresi Prilaz baruna Filipovića 22, 10 000 Zagreb.
Zahtjev za vršenje uvida u spise i zbirke isprava Zemljišnoknjižnog odjela možete podnijeti putem adrese uvid.zk.odjel@oszg.pravosudje.hr

Katastarske općine u nadležnosti Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Centar, Čučerje, Čučerje Novo, Dubrava, Gornje Vrapče, Gornji Stenjevec, Gračani, Grad Zagreb, Granešina, Granešina Nova, Jankomir, Markuševec, Remete, Resnik, Resnik Novi, Stenjevec, Šestine, Trešnjevka, Trnje, Vrapče, Vrapče Novo, Vrapče Staro.

Katastarske općine OGSZG

Katastarske općine za koje su u tijeku postupci obnove
 1. Katastarske općine Centar i Trešnjevka – postupak se provodi u Zemljišnoknjižnom odjelu, Prilaz baruna Filipovića 22, Zagreb
 2. Katastarska općina Čučerje – postupak se provodi na izdvojenoj lokaciji na adresi Avenija Dubrava 49, Zagreb
 3. Katastarska općina Vrapče Novo – postupak se provodi na izdvojenoj lokaciji na adresi Sigetje 2, Zagreb

Informacije o zemljišnim knjigama u formi pitanja i odgovora na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/6668
Radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela dostupno je na sljedećoj poveznici
Mjerodavni zakonski akti:
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/2019.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 128/22.)