Predaja pismena i pisarnice

Predaja pismena

Sva pismena za sud, osim za Zemljišnoknjižni odjel predaju se u prijamnoj pisarnici suda (Ulica grada Vukovara 84)

Novo uredovno radno vrijeme prijamne pisarnice (za stranke, punomoćnike i druge osobe) koje se primjenjuje od 22. 09. 2014. godine, temeljem odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Mirele Mijoč broj: 3 Su-2765/11 je u sve radne dane od ponedjeljka do petka od 8,30 do 13,30 sati.

Pismena se podnose u dovoljnom broju primjeraka, što znači u jednom primjerku za sud, te u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu (ovisno o broju stranaka u postupku)

Pismena za Zemljišnoknjižni odjel primaju se na šalteru Zemljišnoknjižnog odjela (Prilaz baruna Filipovića 22, 10000 Zagreb)  u dva primjerka za vrijeme uredovnog vremena zemmljišnoknjižnog odjela:

 

Ponedjeljak i petak:
8-12.15 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)
13,00-15,00 sati - isključivo odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici

Utorak i srijeda:
8-12.15 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)
13.00-15,00 sati - isključivo odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici
15,00-17,30 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)

Četvrtak:
8-12.15 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)
13.00-17,30 sati - isključivo odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici

Pisarnice
  • Prijamna pisarnica

prizemlje zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84

 

  • Parnični odjel

P i P-eu - pisarnica prizemlje, šalter 2
PN - pisarnica prizemlje, šalter 3
Povrv - pisarnica polukat, soba 013
Ps i Pp - pisarnica prizemlje, šalter 3
Mir - pisarnica II kat, soba 231

 

  • Ovršni i izvanparnični odjel

Ovr, Ovr Ob, Ovr-eu, Ovrj, Ovrpl, Ovrs, Pu Ovr - pisarnica, soba 434, IV kat
Ovrv i Pu Ovr - pisarnica, soba 427, IV kat

Ovrvmj i Ovrv - pisarnica (stare godine - do 2009. godine), soba 424, IV kat
Ovrvd - pisarnica - Vodoopskrba i odvodnja, soba 425, IV kat
Ovrvz - pisarnica - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, soba 227, II kat
Ovrvp i Ovrvr - pisarnica, soba 425, IV kat
Ovrvrt - pisarnica - Hrvatska radio televizija, soba 426, IV kat
Ovrvg - pisarnica - Gradska plinara, soba 425, IV kat
Ovrvt - pisarnica - HEP - Toplinarstvo, soba 426, IV kat
Ovrvs - pisarnica - Čistoća, soba 227, II kat
O -  pisarnica, soba 326, III kat
R1, R1-eu,R2, Pom i Sp - pisarnica, soba 136, I kat
Sp pisarnica  (za predmete jednostavni stečaj potrošača), soba 331, III kat
Sudski ovršitelji, soba 225, II kat

 

  • Obiteljski odjel

P2, P2O, p Ob, R1 Ob i R1 O - pisarnica polukat, soba 010