Predaja pismena i pisarnice

Predaja pismena

Sva pismena za sud, osim za Zemljišnoknjižni odjel, predaju se u Prijamnoj pisarnici suda (Zagreb, Ulica grada Vukovara 84)
Pismena se podnose u dovoljnom broju primjeraka, što znači u jednom primjerku za sud, te u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu (ovisno o broju
stranaka u postupku).

Uredovno vrijeme Prijamne pisarnice (za stranke, punomoćnike i druge osobe)
ponedjeljak – petak: 8.30 - 13.30 sati
Prijedlog za upis u zemljišnu knjigu podnosi se elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznih korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a.
Svi podnesci zemljišnoknjižnom sudu podnose se elektronički putem ZIS-a.


Uredovno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela
ponedjeljak, četvrtak i petak:
8.00 - 13.00 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)
13.00 - 15.00 sati - isključivo odvjetnici i sudski vještaci

utorak: 8.00 - 15.00 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)
srijeda: 8.00 - 17.30 sati - sve stranke (građani, odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici)

Pisarnice
  • Prijamna pisarnica

prizemlje zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84

 

  • Parnični odjel

P i P-eu - pisarnica prizemlje, šalter 2
PN - pisarnica prizemlje, šalter 3
Povrv - pisarnica polukat, soba 013
Ps i Pp - pisarnica prizemlje, šalter 3
Mir - pisarnica II kat, soba 231

 

  • Ovršni i izvanparnični odjel

Ovr, Ovr Ob, Ovr-eu, Ovrj, Ovrpl, Ovrs, Pu Ovr - pisarnica, soba 434, IV kat
Ovrv i Pu Ovr - pisarnica, soba 427, IV kat

Ovrvmj i Ovrv - pisarnica (stare godine - do 2009. godine), soba 424, IV kat
Ovrvd - pisarnica - Vodoopskrba i odvodnja, soba 425, IV kat
Ovrvz - pisarnica - Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, soba 227, II kat
Ovrvp i Ovrvr - pisarnica, soba 425, IV kat
Ovrvrt - pisarnica - Hrvatska radio televizija, soba 426, IV kat
Ovrvg - pisarnica - Gradska plinara, soba 425, IV kat
Ovrvt - pisarnica - HEP - Toplinarstvo, soba 426, IV kat
Ovrvs - pisarnica - Čistoća, soba 227, II kat
O -  pisarnica, soba 326, III kat
R1, R1-eu,R2, Pom i Sp - pisarnica, soba 136, I kat
Sp pisarnica  (za predmete jednostavni stečaj potrošača), soba 331, III kat
Sudski ovršitelji, soba 225, II kat

 

  • Obiteljski odjel

P2, P2O, p Ob, R1 Ob i R1 O - pisarnica polukat, soba 010