Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel

  • Predsjednica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela Sanja Grgurić Hojski
  • Zamjenik predsjednice Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela Vladimir Dimanovski

 

  • Suci/sutkinje Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela

Tatjana Banić Požnjak
Petra Brkljačić
Vladimir Dimanovski
Srebrenka Fikeys
Lea Golomeić
Sanja Grgurić Hojski
Nevenka Štefanac Hrkać
Mirna Jakovac
Joško Jurišić
Željko Kevilj
Andrija Krivak
Josipa Pajić
Borna Pešek
Jure Pezelj
Rea Rajić
Miroslav Suton
Ingrid Šegon
Javorka Šikić Slivar
Ksenija Šimić
Iva Tisanić Vilček
Iva Žutelija Krešić

 

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice - specijalisti Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela

Paulina Buča
Marijana Milošević
Željka Nenadović
Anita Živković

 

  • Viši sudski savjetnici/savjetnice Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela

Krešo Babić
Maja Gojak Jug
Katarina Marčić
Željka Majtanić
Martina Mišković
Ivana Protulipac
Lejla Rašidkadić
Nataša Turajlić Horvat
 

  • Sudski savjetnici/savjetnice Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela

Sara Bušić
Mateja Felčar

Anica Golubić
Jelena Grgić

Stela Grgić

Ivana Hajster
Antonio Jurić-Bubić

Tena Šavar
Paula Kvesić
Ozren Marinković
Vlatka Petak Vučetić

Zumica Pozderac
Ana Slivar
Tajana Šimunović
Sebastijan Šperanda
Lada Vučevac
Natalija Zrile

 

  • Sudski ovršitelji

Mirjana Bastalić
Robert Berend
Antonio Jerković

Ivana Golub
Zlatica Grahovac Stojanović

Nenad Kunc
Lucija Matanović

Zdenka Turčinović