Plaćanja na žiro račun depozita

Uplate predujmova za sudska vještačenja, očevide, sudsku dostavu i dr. vrši se na račun suda otvoren kod HPB:

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Model: HR05,
HR17 2390 0011 3000 0326 5
Poziv na broj odobrenja: OBAVEZNO VIDI NAPOMENU

NAPOMENA:

Za model se obavezno upisuje broj 05 (HR05), a poziv na broj ovisi o oznaci i broju predmeta za koji se vrši uplata.

Kako bi se uplata pravilno evidentirala u svakom pojedinačnom predmetu, u pozivu na broj je potrebno upisati oznaku, broj predmeta i godinu predmeta odvojeno znakom -

Radi što točnijeg pojašnjenja, dan je sljedeći primjer:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-12345/2012

1. je potrebno prepisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku (213 je šifra za P)
2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta odvojeno znakom - (12345)
3. u nastavku je potrebno upisati samo zadnje dvije znamenke godine odvojeno znakom - (12)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

213-12345-12

 

Šifarnik oznaka:
OZNAKA SPISA ŠIFRA OZNAKA SPISA ŠIFRA
P 213 PN 221
PP 230 PR 248
PS 256 P2 264
P3 272 PMV 280
PU 299 SU 469
P2O 442 POVRV 400
OVR 116 OVRPL 140
OVRS 124 OVRVS 1139
OVRVZ 132 OVRVT 1147
OVRVP 1155 OVRV 159
OVRVD 1163 OVRVMJ 167
OVRVR 1082 OVRVG 2054
OVRJ 647 OVRVRT 6718
O 183 POM 1112
R1 191 Z 418
R2 1104 ZS 426
R1O 493 PLMJ 396
Psp 5665 PL 1120
R1-eu 9300 R1Ob 9903
POM-eu 7447 P Ob 5150
OVR-eu 1759 OVR OB 1040
PU OVR 701 PU P 604
PU R 558 PU O 655
SP 1007 P-eu 214
Uplate predujma - depozita iz inozemstva

Na doznaci se za model obavezno upisuje broj 05 (HR05), a poziv na broj ovisi o oznaci i broju predmeta za koji se vrši uplata. Stranka treba navesti poziv na broj predmeta, a uplatu izvršiti na

Hrvatsku poštansku banku: HPB - Petrinjska 7 - Zagreb
SWIFT CODE: HPB ZHR 2X
IBAN CODE: 17 2390 0011 3000 0326 5

Račun je multivalutni.