Građanski odjel

  • Predsjednica Građanskog odjela: Slavka Nikšić
  • Zamjenica predsjednice Građanskog odjela: Vera Miočić
  • Sutkinje Građanskog odjela:  

          Slavka Nikšić

         Vera Miočić 

         Mirjana Kosanović 

         Žana Vlainić

         

  • Viša sudska savjetnica-specijalist Građanskog odjela:

          Nena Žigić

  • Sudski savjetnik Građanskog odjela:

           Jurica Bakmaz