Uvid u spise

Stranke imaju pravo razmatrati i prepisivati spise postupka u kojima sudjeluju dok se ostalim osobama koje imaju opravdani interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.

Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o tomu u kojem se stadiju postupak nalazi. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba, kao i o vjerojatnom ishodu postupaka. Ostalim osobama daju se obavijesti o stanju predmeta samo po odobrenju suca.

Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice.