Unutarnje ustrojstvo

Organizacijska struktura Općinskog suda u Gospiću prikazana je donjom shemom.

PREDSJEDNICA SUDA
URED PREDSJEDNICE

Sudski odjeli      Sudske pisarnice            Financijsko            Zemljišnoknižni

Parnični               Parnična                        materijalno             odjel

Kazneni               Kaznena                        poslovanje

Prekršajni            Ovršna

                             Izvanprnična

                             Ostavinska

                             Prekršajna

                             Izvršenje prekršajnih sankcija