Predaja pismena

Sva pismena za sud, osim za Zemljišnoknjižni odjel predaju se u prijemnoj pisarnici suda (Trg Alojzija Stepinca 3).

Pismena se podnose u dovoljnom broju primjeraka, što znači u jednom primjerku za sud te u dovoljnom broju primjeraka za protivnu stranu (ovisno o broju stranaka u postupku).

Pismena za Zemljišnoknjižni odjel predaju se u dva primjerka za vrijeme uredovnog vremena zemljišnoknjižnog odjela.