Podaco o računima suda

  • Uplata novčane kazne i troškova kaznenog postupka:

Primatelj: Državni proračun RH

Broj IBANA: HR121001051863000160

Model i poziv na broj: HR64 6084-3919-broj spisa

  • Uplata sudske pristojbe:

Primatelj: Državni proračun RH

Broj IBANA: HR121001051863000160

Model i poziv na broj: HR63 5045-3919-broj spisa

  • Žiro-račun suda - Posebni depozit:

Broj IBAN: HR7023900011300002117

otvoren kod Hrvatske poštanske banke

  • Redovni račun suda:

Broj  IBAN: HR1523900011100011126

otvoren kod Hrvatske poštanske banke