Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni ili prekršani postupak

Ovjera isprava

Isprave izdane na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog suda u Gospiću - sveučilišne diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčani i umrlih, punomoći, razne izjave itd.,da bi bile valjane na području druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći,  različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.

Isprave se ovjeravaju u sobi 106, telefon 053/658-884, od ponedjeljka do petka od 8,00 do 12,00 sati.

Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču.

Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprava potrebno je ispuniti zahtjev za ovjeru isprava (obrazac se može preuzeti na poveznici niže), isprave koje treba ovjeriti i sudska pristojba.

Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:

- za svaki izvornik isprave: 50,00 kn (državni biljezi)

Izdavanje uvjerenja

Uvjerenje da se protiv podnositelja zamolbe pred sudom ne vodi istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je zapriječena novčana kazna ili zatvor se izdaje na Općinskom sudu u Gospiću, na adresi  Gospić, Trg A. Stepinca 3., e-mail: prijemna.pisarnica@osgs.pravosudje.hr

Uvjerenje da se pred Općinskim sudom u Gospiću, Prekršajni odjel ne vodi prekršajni postupak izdaje se u Općinskom sudu u Gospiću, na adresi Gospić, Trg A. Stepinca 3.