Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Općinski sud u Gospiću nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općinskog suda u Gospiću koje se nalaze na adresi https://sudovi.hr/osgs i iste su dio CMS sustava (Content Managament System) odnosno sustava za upravljanje sadržajem za koji je nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica https://sudovi.hr/osgs je djelomično u skladu sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

  • dio PDF dokumenata na web stranici, a osobito iz 2019. i ranijih godina, je skeniran i ne može biti pročitan pomoću čitača ekrana

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19. siječnja 2023., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općinskog suda u Gospiću.
Općinski sud u Gospiću će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Podizanje razine pristupačnosti

15. listopada 2020. godine pokrenuto je web mjesto "Portal sudova" razvijeno od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, a koje je prihvatljivo i pogodno osobama s invaliditetom odnosno usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinski sud u Gospiću.
Sve upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica Općinskog suda u Gospiću korisnici mogu uputiti preko slijedećeg kontakta:

Ivanka Tramošljika, službenica za informiranje,

tel. 053/658-882,

elektronička pošta: ivanka.tramosljika@osgs.pravosudje.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ivanka.tramosljika@osgs.pravosudje.hr