Sudske pisarnice

 • Upraviteljica sudske pisarnice: Jaga Ivković
 • Prijemna pisarnica: Jaga Ivković
 • Parnična pisarnica: Vesna Jurčić, Marijana Marinić
 • Kaznena pisarnica: Lucija Bušljeta i Ankica Orešković
 • Ovršna pisarnica: Jaga Ivković
 • Izvanparnična i ostavinska pisarnic: Jagoda Kukuruzović
 • Građanska pisarnica u Stalnoj službi u Otočcu: Jasna Bobić
 • Prekršajna pisarnica: Mandica Šerić, Blaženka Smolić
 • Sudski referenti izvršenja prekršajnih sankcija: Marija Sokolić, Ivanka Marincel, Jadranka Rukavina
 • Prekršajna pisarnica u Stalnoj službi u Otočcu: Ankica Dasović
 • Prekršajna pisarnica u Stalnoj službi u Gračacu: Blaženka Smolić