Sudske pisarnice

 • Upraviteljica sudske pisarnice: Jaga Ivković
 • Prijemna pisarnica: Jaga Ivković
 • Parnična pisarnica: Vesna Jurčić, Marijana Marinić
 • Kaznena pisarnica: Lucija Bušljeta i Ankica Orešković
 • Ovršna pisarnica: Marijana Šikić
 • Izvanparnična i ostavinska pisarnica: Jagoda Kukuruzović
 • Građanska pisarnica u Stalnoj službi u Otočcu: Jasna Bobić
 • Prekršajna pisarnica: Mandica Šerić, Jadranka Rukavina
 • Sudski referenti izvršenja prekršajnih sankcija: Marija Sokolić, Ivanka Marincel
 • Prekršajna pisarnica u Stalnoj službi u Otočcu: Ankica Dasović
 • Prekršajna pisarnica u Stalnoj službi u Gračacu: Maja Lipovac