Priopćenja i obavijesti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme: Administrativni referent - sudski zapisničar Više: Administrativni referent - sudski zapisničar (neodređeno vrijeme) | Sudovi Republike Hrvatske
24.11.2023.
O B A V I J E S T o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Zagrađe    Predočavanje započinje dana 4.9.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostorijama NK "Graničar" Zagrađe, na adresi Zagrađe BB.   Detaljnije u prilozima.
26.07.2023.
Više informacija: Zemljišnoknjižni referent (neodređeno) | Sudovi Republike Hrvatske
25.05.2023.
Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
31.01.2023.
Odluka o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
31.01.2023.
Testiranje će se održati 27. svibnja 2022. u 9:00 sati. Detaljnije u prilogu.
19.05.2022.
Obavještavaju se građani, stranke, pružatelji usluga, sudionici sudskih postupaka i druge osobe koje dolaze u Općinski sud u Požegi po bilo kojoj drugoj osnovi, da prilikom ulaska u SVE prostorije suda (u sjedištu suda u Požegi, Svetog Florijana 2 te u prostorijama Prekršajnog odjela Općinskog suda u Požegi, Požega, Matije Gupca 6) nisu dužni predočiti Covid-1
11.04.2022.
Obavijest o pokretanju postupka obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
21.12.2021.
Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Daranovci nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
19.10.2021.
Obavijest o izdavanju potvrda u svrhu kandidiranja na dopunskim izborima nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
03.09.2021.
Zbog nastale situacije u vezi elementarne nepogode, određuju se dani i vrijeme primanja stranaka u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi, kako slijedi:
28.06.2021.
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se ovlaštenom osobom za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika Općinskog suda u Požegi.
28.06.2021.
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se povjerenikom za etiku u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Viša sudska savjetnica Irena Papoušek, broj tel. 034/290 516, e-mail adresa: irena.papousek@ospz.pravosudje.hr, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Imenuje se koordinator za zaštitu od bolesti COVID-19: Tanja Last, telefon 034/290 500, e-mail: tanja.last@ospz.pravosudje.hr
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Požegi
      Nadležnost:
     1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
     2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i
     vode zemljišne knjige,
     3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog suda,
     4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
     5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih
     tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim
     odlukama,
     6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz
     svoje nadležnosti,
     7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama
     Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
     8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
 
Općinski sud u Požegi nadležan je za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te za područje gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.