Simple Procurement

2021. GODINA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala                                      Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu tonera                                                                        Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave                                                               Poziv uredski materijal                                                                                                                          Troškovnik - uredski materijal grupa A                                                                                        Troškovnik - uredski materijal grupa B                                                                                                Ponudbeni list i izjava - uredski materijal                                                                                                  Poziv - toneri                                                                                                                                            Troškovnik - toneri                                                                                                                                  Ponudbeni list i izjava - toneri                                                                                                              Poziv - toneri - izmjena i dopuna                                                                                              Troškovnik - toneri - izmjena

2019.GODINA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala za 2019. godinu                 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu tonera za 2019. godinu                                         Poziv - toneri 
Troškovnik - toneri 
Ponudbeni list i izjava                                                                                                                             Odluka o poništenju postupka - toneri
Poziv - uredski materijal

Ponudbeni list i izjava

Troškovnik - uredski materijal grupa A
Troškovnik - uredski materijal grupa B
Poziv - toneri
Troškovnik - toneri

2018. GODINA

Odluka - toneri                                                                                                                                Odluka - uredski materijal