Simple Procurement

2021. GODINA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala                                     

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu tonera                                                                       

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave                                                              

Poziv uredski materijal                                                                                                                         

Troškovnik - uredski materijal grupa A                                                                                                 

Troškovnik - uredski materijal grupa B                                                                                               

Ponudbeni list i izjava - uredski materijal                                                                                                 

Poziv - toneri                                                                                                                                           

Troškovnik - toneri                                                                                                                                 

Ponudbeni list i izjava - toneri                                                                                                             

Poziv - toneri - izmjena i dopuna                                                                                             

Troškovnik - toneri - izmjena

2019.GODINA

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala za 2019. godinu                

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu tonera za 2019. godinu                                        

Poziv - toneri 

Troškovnik - toneri 

Ponudbeni list i izjava                                                                                                                            

Odluka o poništenju postupka - toneri

Poziv - uredski materijal

Ponudbeni list i izjava

Troškovnik - uredski materijal grupa A

Troškovnik - uredski materijal grupa B

Poziv - toneri

Troškovnik - toneri

2018. GODINA

Odluka - toneri                                                                                                                               

Odluka - uredski materijal