Priopćenja i obavijesti

Od četvrtka, 11. travnja 2024. godine u produkciji je nova e-Komunikacija na adresi: https://e-komunikacija.pravosudje.hr/.
18.06.2024.

Organizacijski dijagram

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju sudovi kao posebna tijela državne vlasti. Obavljaju je samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom.

Sudovi  sude na temelju Ustava Republike Hrvatske, pravne stečevine Europske unije, međunarodnih ugovora, zakona i  drugih  važećih izvora prava.

Sudovi odlučuju u sporovima o temeljnim pravima i obvezama čovjeka, o pravima i obvezama Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o pravima i obvezama drugih pravnih osoba, izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela i prekršaja utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlučuju o zakonitosti općih i pojedinačnih akata javnopravnih tijela, rješavaju sporove o osobnim odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju u drugim pravnim stvarima kad je to zakonom određeno.

Pročitaj više o sudovima