Ocjena zakonitosti općih akata 2017. godina

I. Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
II. Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
III. Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
IV. Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
V. Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
Odluke