Općinski sud u Crikvenici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 2.168 2.253 2.779 103,92% 450
2020. 2.779 1.935 1.805 2.878 93,28% 582
2021. 2.878 1.964 2.142 2.743 109,06% 467