Općinski sud u Đakovu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 1.247 1.294 256 103,77% 72
2020. 256 1.680 1.500 414 89,29% 101
2021. 414 1.426 1.564 285 109,68% 67