Općinski sud u Kutini

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 1.556 1.559 490 100,19% 115
2020. 490 1.474 1.259 686 85,41% 199
2021. 686 1.571 1.434 839 91,28% 214