Općinski sud u Požegi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 419 1.485 1.458 394 98,18% 99
2018. 394 1.303 1.272 348 97,62% 100
2019. 0 1.206 1.244 290 103,15% 85
2020. 290 1.418 1.021 643 72,00% 230
2021. 643 1.792 1.321 1.116 73,72% 308