Općinski sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 9.305 11.551 12.130 8.532 105,01% 257
2018. 8.532 10.894 10.739 8.501 98,58% 289
2019. 0 7.002 6.869 5.731 98,10% 305
2020. 5.731 6.576 5.221 6.999 79,39% 489
2021. 6.999 7.141 5.693 8.511 79,72% 546