Općinski sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 2.247 5.453 6.276 1.406 115,09% 82
2018. 1.406 5.614 4.994 1.947 88,96% 142
2019. 0 4.154 4.028 1.566 96,97% 142
2020. 1.566 3.775 3.531 1.796 93,54% 186
2021. 1.796 3.770 3.009 2.557 79,81% 310