Općinski sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 678 3.053 3.379 339 110,68% 37
2018. 339 2.704 2.666 387 98,59% 53
2019. 0 2.776 2.696 465 97,12% 63
2020. 465 2.851 2.580 711 90,49% 101
2021. 711 3.519 3.489 763 99,15% 80