Prekršajni sud u Gospiću

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.648 2.182 2.506 1.322
2017. 1.322 2.104 2.686 738
2018. 738 1.720 1.932 486
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 4 0 4 4
2017. 4 1 5 5
2018. 4 0 4 4
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 114,85% 193 546 627
2017. 127,66% 100 421 537
2018. 112,33% 92 430 483