Prekršajni sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 2.281 9.123 10.075 1.294
2017. 1.294 7.056 7.410 918
2018. 918 6.925 6.587 1.208
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 27 5 32 32
2017. 27 3 30 30
2018. 26 3 29 28
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 110,44% 47 285 315
2017. 105,02% 45 235 247
2018. 95,12% 67 247 235