Prekršajni sud u Rijeci

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 9.734 12.439 13.613 9.305
2017. 9.305 11.551 12.130 8.532
2018. 8.532 10.894 10.739 8.501
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 26 3 29 29
2017. 25 3 28 29
2018. 20 3 23 21
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 109,44% 249 429 469
2017. 105,01% 257 398 418
2018. 98,58% 289 519 511