Prekršajni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 8.334 18.100 19.656 7.105
2017. 7.105 18.118 19.417 5.731
2018. 5.731 13.287 14.199 4.577
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 38 12 50 49
2017. 38 12 50 49
2018. 38 12 50 43
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 108,60% 132 369 401
2017. 107,17% 108 370 396
2018. 106,86% 118 309 330