Prekršajni sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 2.729 4.420 5.642 2.550
2017. 2.550 4.202 5.050 1.696
2018. 1.696 3.784 4.443 1.022
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 9 0 9 9
2017. 9 0 9 8
2018. 9 0 9 8
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 127,65% 165 491 627
2017. 120,18% 123 525 631
2018. 117,42% 84 473 555