Prekršajni sud u Virovitici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.333 4.043 4.649 723
2017. 723 3.644 3.936 429
2018. 429 3.307 3.275 413
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 7 1 8 8
2017. 7 1 8 8
2018. 7 1 8 8
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 114,99% 57 505 581
2017. 108,01% 40 456 492
2018. 99,03% 46 413 409