Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 20.673 12.372 17.587 15.283
2018. 15.283 9.817 15.545 9.534
2019. 9.534 13.554 11.743 11.311
2020. 11.311 13.274 12.451 12.133
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 33 13 46 55
2018. 26 12 38 46
2019. 25 12 37 42
2020. 22 11 33 40
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 142,15% 317 225 320
2018. 158,35% 224 213 338
2019. 86,64% 352 323 280
2020. 93,80% 356 332 311