Općinski sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 2.007 4.898 5.342 1.537 109,06% 105
2018. 1.537 4.402 4.172 1.693 94,78% 148
2019. 0 4.124 4.319 1.493 104,73% 126
2020. 1.493 4.775 3.389 2.834 70,97% 305
2021. 2.834 4.886 4.460 3.300 91,28% 270