Općinski sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 5.115 4.002 6.431 2.475 160,69% 140
2018. 2.475 4.093 4.413 2.051 107,82% 170
2019. 0 2.632 2.102 2.026 79,86% 352
2020. 2.026 3.091 2.311 2.773 74,77% 438
2021. 2.773 3.431 3.069 3.147 89,45% 374