Općinski sud u Koprivnici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 1.219 2.768 3.235 752 116,87% 85
2018. 752 2.601 2.806 545 107,88% 71
2019. 0 2.532 2.398 679 94,71% 103
2020. 679 2.905 2.129 1.420 73,29% 243
2021. 1.420 2.813 2.923 1.343 103,91% 168