Općinski sud u Pazinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. - -
2018. - -
2019. 0 3.231 3.025 1.394 93,62% 168
2020. 1.394 2.896 2.642 1.682 91,23% 232
2021. 1.682 3.373 3.615 1.773 107,17% 179