Općinski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 3.029 3.761 4.790 2.002 127,36% 153
2018. 2.002 4.436 4.296 2.281 96,84% 194
2019. 0 3.526 4.141 1.660 117,44% 146
2020. 1.660 3.359 2.718 2.280 80,92% 306
2021. 2.280 3.488 2.405 3.386 68,95% 514