Općinski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 2.550 4.202 5.050 1.696 120,18% 123
2018. 1.696 3.784 4.443 1.022 117,42% 84
2019. 0 3.166 3.343 834 105,59% 91
2020. 834 3.492 2.919 1.383 83,59% 173
2021. 1.383 3.657 2.954 2.112 80,78% 261