Prekršajni sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 2.430 7.199 7.767 1.862
2017. 1.862 6.496 7.004 1.297
2018. 1.297 6.133 5.906 1.524
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 17 5 22 22
2017. 17 5 22 21
2018. 17 4 21 17
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 107,89% 88 327 353
2017. 107,82% 68 309 334
2018. 96,30% 94 361 347