Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 20.673 12.372 17.587 15.283 142,15% 317
2018. 15.283 9.817 15.545 9.534 158,35% 224
2019. 9.534 13.554 11.743 11.311 86,64% 352
2020. 11.311 13.274 12.451 12.133 93,80% 356
2021. 12.133 14.900 12.784 14.252 85,80% 407