Prekršajni sud u Karlovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 2.146 4.369 4.934 1.019
2017. 1.019 4.036 4.389 615
2018. 615 3.818 3.421 963
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 7 1 8 8
2017. 7 1 8 8
2018. 7 1 8 6
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 112,93% 75 546 617
2017. 108,75% 51 505 549
2018. 89,60% 103 636 570