Prekršajni sud u Koprivnici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.496 3.160 3.432 1.219
2017. 1.219 2.768 3.235 752
2018. 752 2.601 2.806 545
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 4 1 5 5
2017. 4 1 5 5
2018. 3 1 4 4
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 108,61% 130 632 686
2017. 116,87% 85 554 647
2018. 107,88% 71 650 702